Propozycja modlitwy w rodzinie O określonej godzinie rodzina gromadzi się …

Propozycja modlitwy w rodzinie

O określonej godzinie rodzina gromadzi się na wspólną modlitwę. Na stole ustawiamy krzyż, świece, Pismo św. i wykonane wcześniej przez nas palmy.

Prowadzący: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy: Amen.

Prowadzący: Niedziela Palmowa wieńczy nasze dotychczasowe wielkopostne wysiłki duchowe. Przez czterdzieści dni szukaliśmy sposobów nawrócenia w modlitwie, poście i uczynkach miłosierdzia. Teraz stajemy wobec męki i śmierci Zbawiciela, poprzedzonych Jego uroczystym wjazdem do Jerozolimy. W tym roku przeżywamy te tajemnice naszej wiary inaczej – nie mogąc uczestniczyć osobiście we Mszy św., chcemy je świętować w gronie rodzinnym. Przez wspólną modlitwę i słuchanie słowa Bożego chcemy pogłębiać naszą więź ze Zbawicielem i między sobą.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, z palmami w rękach czcimy dzisiaj zwycięstwo Chrystusa, pomnóż naszą wiarę i wysłuchaj nasze prośby, abyśmy zjednoczeni z Chrystusem przynosili Tobie owoce dobrych uczynków. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Prowadzący: Wysłuchajmy słów Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 21, 1-11). Jedna z obecnych osób odczytuje tekst Ewangelii:

Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”».

A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy».

Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:

«Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!»

Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

Chwila ciszy

Prowadzący: Jezusowi Chrystusowi, który obiecał, że będzie obecny wśród zbierających się w Jego imię, przedstawmy nasze prośby:

– Za Kościół św., aby w tym trudnym czasie trwał na modlitwie i dodawał ludziom otuchy. Ciebie prosimy…

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

– Za wszystkich wierzących, aby przeżywając tegoroczny Wielki Tydzień doświadczyli szczególnej Bożej bliskości. Ciebie prosimy…

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

– Za chorych i ich rodziny, aby w wierze odnajdywali siłę i nadzieję. Ciebie prosimy…

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

– Za lekarzy, pielęgniarki oraz wszystkich, którzy opiekuję się osobami chorymi, aby w ich trudnej i pełnej poświęcenia pracy towarzyszyło im Boże błogosławieństwo. Ciebie prosimy…

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

– Za naszych bliskich, przyjaciół, znajomych i za nas samych, abyśmy wspierali się wzajemnie w tym czasie, pomagali sobie i troszczyli się także o pogłębienie naszej wiary. Ciebie prosimy…

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Można dodać własne intencje

Módlmy się wspólnie słowami modlitwy, jakiej nauczył nas Jezus Chrystus:

Wszyscy: Ojcze nasz…

Prowadzący: Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Prosimy o to przez Chrystusa, pana naszego.

Wszyscy: Amen.

Prowadzący: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.

Wszyscy (robiąc znak krzyża): Amen.

Druga propozycja modlitwy do pobrania

Otwórz w nowym oknie tutaj

Kontakt

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego


Zajrzyj także tutaj:

- kościół St. Ignaz: godz. 9.00 i 11.30. - piątek, 19 kwietnia: kaplica św. Rocha, Msza św. o godz. 18.00; - sobotę, 20 kwietnia: kościół St. Ignaz, Msza św. o godz. 17.00. - kościół St. Ignaz: godz. 9.00 i 11.30. - piątek, 19 kwietnia: kaplica św. Rocha, Msza św. o godz. 18.00; - sobotę, 20 …

1. Porządek Mszy św. w Mainz w niedzielę, 7 kwietnia:   - kościół St. Ignaz: godz. 9.00 i 11.30. 2. Nabożeństwa w pozostałe dni tygodnia: - piątek, 12 kwietnia: kaplica św. Rocha, Msza św. o godz. 18.00; - sobotę, 13 kwietnia: kościół St. Ignaz, Msza św. ogodz. 17.00.   3. Biuro parafialne naszej Misji w tym tygodniu będzie czynne w poniedziałek i czwartek w godz. 16.00-18.00 oraz w piątek w godz. 9.00-12.00. We wtorekbiuro będzie zamknięte.

NIEDZIELA PALMOWA, 24.03.2024 1. Porządek Mszy św. w Mainz w Niedzielę Palmową:- kościół St. Ignaz: godz. 9.00;- kościół St. Ignaz: nabożeństwo Gorzkich żali godz. 11.00, Msza św. godz. 11.30. 2. Dziś rozpoczyna się Wielki Tydzień, a jego zwieńczeniem jest święte Triduum Paschalne – trzy najważniejsze dni roku kościelnego. Wszystkie nabożeństwa będą odbywały się w kościele …

Wiadomości Parafialne 1. Dziś rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. W tym roku rozważania rekolekcyjneprowadzi ks. Andrzej Orzech, wikariusz z PMK Offenbach. 2. Porządek Mszy św. w Mainz w niedzielę, 17 marca: - kościół St. Ignaz: godz. 9.00; - kościół St. Ignaz: nabożeństwo Gorzkich żali godz. 11.00, Msza św. godz. 11.30. 3. Nabożeństwa w Mainz w pozostałe dni tygodnia: - wtorek, 19 marca, uroczystość św. Józefa, kaplica św. Rocha Msza św., godz. 18.00; - piątek, 22 marca, …

1. Porządek Mszy św. w niedzielę, 10 marca: Mainz: ​kościół St. Ignaz, godz. 9.00;kościół St. Ignaz: nabożeństwo Gorzkich żali godz. 11.00, Msza św. godz. 11.30. 2. Nabożeństwa w pozostałe dni tygodnia: Mainz: ​piątek, 15 marca, kaplica św. Rocha: Droga krzyżowa, godz. 17.30, Msza św., godz. 18.00; Mainz: ​sobota, 16 marca, kościół St. Ignaz: Msza św., godz. 17.00. 3. Począwszy od przyszłej soboty przez dwa weekendy będziemy przeżywać w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. W tym roku rozważania rekolekcyjne poprowadzi wikariusz …