Historia Misji

STRONA GŁÓWNAIHistoria Misji

HISTORIA POLSKIEJ MISJI W MAINZ

Piękna malownicza Muguncja położona jest nad brzegiem Renu i Menu. Przejeżdżając przez most Theodor Brücke  łatwo zauważyć wieże potężnej katedry i górująca wieżę ewangelickiego kościoła Christuskirche. Nad brzegiem Renu natrafić można na dwa potężne zamki. W oddali widać wieże kościoła św. Szczepana ze słynnymi witrażami Chagala. U podnóża tego kościoła ma siedzibę Polska Misja Katolicka w Mainz. Jest właściwie jedną z najpóźniej utworzonych misji w Niemczech. 

Zanim jednak została utworzona placówka duszpasterska opiekę nad wieloma diecezjami sprawował ksiądz dr Kazimierz Kosicki. Opieka duszpasterska sprawowana przez księdza dr Kosickiego obejmowała kilka punktów w diecezji Mainz, gdzie dojeżdżał i otaczał opieką ludzi wywodzących się z Polski a mieszkający na terenie tejże diecezji. Posługa duszpasterska była inspiracją do utworzenia samodzielnej misji.

Misja w Moguncji została utworzona w roku 1986, staraniem księdza dr Franciszka Mrowca. Poczatków tej misji należy szukać w wrześniu roku 1978 kiedy to Moguncję odwiedzają polscy kardynałowie: Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński i kard Krakowski Karol Wojtyła. Po spotkaniu na placu przy katedrze z rzeszami wiernych i małą grupką Polaków, którzy mieszkali w Mainz i w okolicznych miejscowościach zrodziła się myśl aby opieką duszapsterską objąć ludzi pochodzących z Polski. Ksiądz kard Folk stwierdził że nie żadnej przeszkody aby takie duszpasterstwo prowadzić w Moguncji, tylko dajcie mi polsko języcznego księdza który by się zajął Polakami. Tym opatrznościowym kapłanem obecnym na tej uroczystości był ksiądz Stanisław Nowakowski, kapelan oddziałów wartowniczych przy armii amerykańskiej. Dalej wszystko z powstaniem tego duszpasterstwa poszło bardzo sprawnie i od zaraz ksiądz Nowakowski rozpoczął celebrowanie Mszy św. w kościele św. Szczepana, początkowo w kaplicy bo gromadziło sie zaledwie od 4 do 12 wiernych. Szybko ta liczba zaczęła rosnąć zwłaszcza dzięki emigracji stanu wojennego po roku 1981 i wtedy Msze św. celebrowano w kościele. W roku 1986 we Mszy św. uczestniczyło już od 200 do 250 wiernych i ciągle jeszcze przybywało. Wyżej wspomniany ksiądz rektor dr Franciszek Mrowiec rozpoczął starania o umieszczenie na stałe księdza w Moguncji bo poprzednik przyjeżdżał z Kaiserslautern. Pierwszym proboszczem w Polskiej Misji w Mainz był ksiądz Czesław Nowak kapłan z diecezji opolskiej. Zamieszkał obok Mainz w małej miejscowości Ockenheim. Co niedzielę a także w tygodniu sprawował Msze święte i objął troską duszapasterską całą diecezję Mainz. Głównym punktem było miasto Mainz ale opiekę duszpasterską sprawował w miastach takich jak: Darmstadt, Worms, Giessen, Alsfeld, Alzey a także w wielu innych miejscowościach gdzie zamieszkiwali ludzie z Polski. Ksiądz Nowak, bardzo szybko rozwinął i udoskonalił  opiekę duszpasterską w całej diecezji i dlatego w roku 1988 zaszła konieczność stworzenia dodatkowej misji z siedzibą w Offenbach, gdzie pierwszym proboszczem został mianowany przez księdza rektora Mrowca, ksiądz Stanisław Ludwiczak. Polsko języczyne duszapsterstwo dalej się rozwijało i zaszła potrzeba utworzenia jeszcze filialnego ośrodka duszpasterskiego w Giessen, gdzie opiekę duszpasterką sprawował ojciec jezuita Piotr Skowronek. O tych punktach duszpasterskich będzie mowa przy historii misji w Offenbach.

Po trzech latach proboszczowania ksiądz Nowak przenosi sie do Monachium gdzie obejmuje parafię Polskiej Misji Katolickiej przy kościele św. Moniki.

W roku 1989 w lutym obejmuje Misję kapłan Diecezji Tarnowskiej ksiądz prałat Leon Sądowicz. Uroczyste przekazanie misji ma miejsce 1 lutego 1989 roku, gdzie następuje podziękowanie księdzu Nowakowi za ofiarną pracę i wprowadzenie nowego proboszcza. W tym dniu zostaje wręczony księdzu Sądowiczowi  dekret z wyznaczeniem dekanatów, które podlegają opiece duszpasterskiej. Są to następujące dekanaty: Alzey-Gau-Bickelheim, Bergstraße-Mitte, Bergstraße-Ost, Bergstraße West, Bingen, Dieburg, Erbach, Mainz Stadt, Mainz Süd, Rüsselsheim, Worms. Na tej uroczystości Biskupstwo Mainz reprezentuje Generalny Wikariusz Martin Luley,  ksiądz prałat  Herman Mayer, Pan Bernd Krämer, natomiast stronę Polskiej Misji reprezentuje ksiądz prałat dr Franciszek Mrowiec.

Biskupstwo w Moguncji przekazuje w tym dniu kilka pomieszczeń w Mainz przy Wiligistaße 6. Tu też rozpoczyna się działalność Polskiej Misji w Mainz.  Pomieszczenia przekazane przez biskupstwo są po remoncie. W samym centrum Mainz co jest bardzo korzystne dla parafian którzy ze wszystkich stron misji mogą dotrzeć do ośrodka Polskiej Misji Katolickiej. W tym centrum jest także część mieszkalna dla księdza proboszcza. Dzięki życzliwości Biskupstwa w Moguncji udaje się cały ten ośrodek urządzić, aby mógł służyć parafianom. W tym wszystkim pomaga jedna z parafianek Pani Łucja Zajaczek.

24 września 1989 roku ma miejsce uroczyste poświęcenie tego ośrodka przez Polonijnego opiekuna emigracji księdza Arcybiskupa Szczepana Wesołego i Generalnego Wikariusza Martina Luleya i przy tej okazji ksiądz biskup udzielił grupie młodych sakramentu bierzmowania. W tym dniu Generalny Wikariusz w imieniu Biskupa Karla Lechmanna wręczył dekret „Missio cum cura animarum. Od tego momentu Misja w Mainz otrzymała tytuł prawny a proboszcz ksiądz Leon Sądowicz otrzymał tytuł „Pfarrer.  Terytorialnie obejmuje opieką duszpasterską wyżej wymienione dekanaty.

Kościoły w których sprawowana jest Msza św.i liturgia sakramentów to: Mainz – Kościół Kapuzinerkirchie, Kaplica św. Rocha, w Worms  Liebfrauenkirchie, w Alzey  św. Józefa a także w różnych innych kościołach i kaplicach oraz w obozie dla azylantów w Ingelheim. W następnych latach kościoły to Kościół św. Ignacego w Mainz i kościół Emmerana w Mainz. Prosta przyczyna zmiany kościółów to powiększająca sie liczba uczestniczących we Mszy świętej w języku polskim. Na chwilę obecną stan wiernych: Kościół św. Ignacego około 700 w każdą niedzielę,Kościół św. Emmerana około 300 ludzi w każdą niedzelę Kościół Liebefrauenkirchie w Worms około 500 ludzi w każdą niedzielę Kościół św. Józefa w Alzey około 150 w ostatnią niedzielę miesiąca Kaplica św. Rocha w Mainz w piątek i sobotę około 70 do 100 osób.

Nie sposób było objąć posługą duszpasterską jednemu kapłanowi dlatego po trzech latach pracy na prośbę księdza proboszcza i przy akceptacji rektora Biskupstwo w Mainz zgodziło sie na drugiego księdza. W sierpniu 1992 roku do pracy w Polskiej Misji w Mainz zostaje skierowany ksiądz mgr Marek Tabor kapłan Diecezji Tarnowskiej na stanowisko wikariusza. Trzeba pamiętać że Polacy przybywający do Niemiec potrzebują nie tylko uczestniczenia w Mszy świętej niedzielnej ale przede wszystkim możliwości korzystania z sakramentu pokuty, katechizacji, udzielania chorym sakramentu oraz innych kapłańskich posług. Dlatego praca dwóch kapłanów jest w stanie sprostać tym wielkim zadaniom.  W ostatnich latach do sakramentów I Komunii i Bierzmowania co roku zostało przygotowywanych po kilkadziesiąt dzieci i młodzieży. Oprócz katechizacji organizowane są pielgrzymki i różnego rodzaju obozy a także wycieczki dla dzieci i młodzieży. Bardzo rozbudowana jest katecheza dla dzieci i młodzieży. Począwszy od katechez dla dzieci przedszkolnych i tutaj pragnę nadmienić że Polska Misja w Mainz była jedną z pierwszych gdzie zapoczątkowano katechezę dla dzieci przedszkolnych. Katecheza ta wspaniale sie rozwijała i w niektórych latach zachodziła potrzeba stworzenia dwóch grup po kilkanaście dzieci. Za przykładem Polskiej Misji w Mainz stworzono także w innych Misjach katechezę przedszkolną. Prekursorem tych katechez był ksiądz Leon Sądowicz.

Od początku duszpasterzowania księdza proboszcza Leona Sądowicza, być może wcześniej też ale nie natknąłem sie na żadne notatki w tym względzie urządzano wiele pielgrzymek do:

  • Ziemi Świętej –  nawet dwie w ciągu roku a wszystkich urządzono ich kilka
  • Lourdes – praktycznie co dwa lata
  • Rzym – co dwa lata
  • Fatima – dwie pielgrzymki
  • Paryż – kilka pielgrzymek do Sanktuarium Cudownego Medalika
  • Częstochowa – pięć a także przy tej okazji Kalwaria Zebrzydowska i Kraków
  • Łagiewniki – dwie pielgrzymki

Na przestrzeni ostatnich lat organizowano wiele wycieczek dla młodzieży i ministrantów. Te ostanie zostały urządzone jako obozy i wędrówki krajoznawcze. Na szlaku tych wycieczek były takie kraje jak: Francja, Włochy, Austria a najczęściej Polska południowa i północna. Na szlaku wycieczek młodzieżowych nigdy nie zabrakło Częstochowy. Na Światowym Dniu Młodzieży w Częstochowie w 1991 roku była reprezentowana liczna grupa naszej młodzieży.

Przy Polskiej Misji w Mainz działają bardzo prężnie Szkoła Przedmiotów Ojczystych. Zawsze  uczyło sie w tej szkole po kilkadziesiąt dzieci w kilku grupach. Na obecną chwilę tych grup jest dziewięć a dzieci około 100. Zaangażowanych jest pięć nauczycielek i ksiądz , który w każdej grupie prowadzi katechezę. Szkoła obejmuje programem nauczania od klas 0 po klasy gimnazjalne. I tu trzeba wspomnieć że obowiązki związane z działaniem tej szkoły spoczywają w całości na księdzu proboszczu Leonie Sądowiczu. Jestem jednych z pierwszych który zapoczątkował tzw. Zielone szkoły w naszym ośrodku Concordia. Tu trzeba wyrazić ogromną wdzięczność rodzicom, którzy bardzo są zaangażowani w tą sprawę a często razem ze swoimi dziećmi spedzają czas od piątku do niedzieli. Kilka razy już przeżyła już cała szkoła w Concordii zakończenie roku szkolnego i katechetycznego a także dzień dziecka.

Fenomenem jest to że udało się w naszej Misji wprowadzić przygotowanie dwuletnie do I Spowiedzi i Komunii Świętej a także przgotowanie do Sakramentu Bierzmowania. Z początku nie było to łatwe bo we wszystkich Misjach przygotowuja się dzieci i młodzież przez jeden rok. Jako duszpasterz pragnę zaznaczyć że takie przygotowanie do sakramentów świętych wydaje wspaniałe owoce a rodzice dzisiaj bez oporów przyprowadzają na to przygotowanie swoje dzieci. Są także przygotowania do sakramentu małżeństwa, które prowadzone są na wiosnę  i w jesieni. Wydawana jest także z okazji Świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia nasza gazeta parafialna.

Największym wydarzeniem w naszej Misji było poświęcenie i otwarcie nowego centrum o którym to wydarzeniu wcześniej było wspominane. Ogromna wartość duchową dla naszej Misji była Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Peregrynacja ta była poprzedzona tygoniowymi Misjami a przez cały tydzień modlitwom przed Jasnogórskim Obrazem  przewodniczył ksiądz biskup Władysław Bobowski z Tarnowa. Polska Misja w Mainz włączyła sie jak także i inne nacje w Katolikentag który był zorganizowany w Mainz.

Przy naszej Misji działa grupa Rodzin Nazaretańskich, którzy co tydzień spotykają się na rozważaniach i modlitwie.

Kapłani

KAPŁANI KTÓRZY PRACOWALI W POLSKIEJ MISJI W MAINZ:

Ksiądz Stanisław Nowakowski od 1978 do 1986 dojeżdżał raz w miesiącu.

Ksiądz Czesław Nowak 1986 , od 1989 pierwszy proboszcz mieszkający w Ockenheim

Ksiądz prałat Leon Sądowicz od 1989 do obecnej chwili organizator ośrodka duszpasterskiego w Mainz

Ksiądz mgr Marek Tabor od 1992 do 2000 wikariusz

Ksiądz mgr Bogusław Banach od 2000 do 2005 wikariusz

Ksiądz mgr Tomasz Badyla od 2005 do 2008 wikariusz

Ksiądz mgr Adam Malczyk od 2008 do 2011 wikariusz

Ksiądz mgr Michał Osak od 2011 do 2013 wikariusz

Ksiądz mgr Mikołaj Skórecki od 2013 do 2015 wikariusz

Ksiądz mgr Józef Orzechowski od 2015 do 2017 wikariusz

Ksiądz mgr Bogusław Ostafin od 2017 proboszcz

Ksiądz mgr Tomasz Słowik od 2017 wikariusz