Aktualnosci

Nowy rektor PMK w Niemczech – Bp Wiesław Lechowicz

Przewielebni Księża, Czcigodne Siostry Zakonne 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Ważne wydarzenia, określające dynamikę naszego życia i życia Kościoła zawsze najpełniej naświetla Słowo Boże zapisane na kartach Biblii. Przekonujemy się o tym także w uroczystość Bożego Narodzenia. „Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna…” – tak opisuje narodzenie Emmanuela św. Paweł (Ga 4,4). W tym przełomowym momencie dziejów Bóg posłużył się posłaniem. Tak też przez wieki rozwijać się będzie życie i misja Kościoła: przez posłanie, którego nadrzędnym inicjatorem jest Bóg. W porządku posłania mieszczą się charyzmaty i dary duchowe w Kościele oraz pozostające na służbie tych darów i charyzmatów kościelne urzędy powierzone poszczególnym osobom. 

Okazją, by przypomnieć sobie o tej podstawowej prawdzie odnoszącej się do Kościoła są też ostatnie wydarzenia związane z nowym posłaniem w Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Pragnę przekazać Wam wszystkim do wiadomości, że w dniu 24 listopada 2020 roku Rada Stała Konferencji Episkopatu Niemiec podjęła decyzję o powołaniu na urząd Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech Księdza dr Michała Wilkosza, który dotychczas pełnił funkcję Sekretarza Misji. Na stanowisku zastąpi on Księdza Prałata Stanisława Budyna, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku. Liczę, że ks. Wilkosz spotka się z życzliwością i gotowością do współpracy tak ze strony całej wspólnoty Polskiej Misji Katolickiej, jak i przedstawicieli Kościoła w Niemczech. Proszę, byście otoczyli modlitwą zarówno nowego rektora, jak i dotychczasowego. Niech światło Ducha Świętego kieruje poczynaniami ks. Michała Wilkosza, a obfitość Bożego błogosławieństwa stanie się udziałem ks. Stanisława Budyna! 

Ks. Prałat Budyn pełnił funkcję rektora PMK w Niemczech od 2002 roku. Oficjalne podziękowanie ks. Prałatowi Budynowi za jego wieloletnią i oddaną służbę dla Polonii w Niemczech jest zaplanowane na 24 maja 2021 roku. Mam nadzieję, że w tym terminie będziemy mogli bezpiecznie spotkać się na Eucharystii celebrowanej w Haus Concordia także w duchu wdzięczności za 50 lat kapłaństwa Ks. Prałata. Konkretne informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie, ale już teraz zapraszam na te uroczystości reprezentantów poszczególnych misji oraz instytucji polonijnych, wspólnot i grup działających w Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. 

Wpatrzeni w Dziecię Jezus, uświadamiamy sobie jak bardzo jesteśmy umiłowani przez Boga. Z tej miłości rodzi się posłanie każdego ucznia Jezusa, by głosić Dobrą Nowinę i być żywym obrazem narodzonego w Betlejem Syna Bożego. Z tej miłości wypływa także zobowiązanie, by brać odpowiedzialność za Kościół, aby jaśniał blaskiem obecnego w nim Chrystusa. 

Z nadzieją, że tak się stanie udzielam Wam pasterskiego błogosławieństwa w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego 

Bp Wiesław Lechowicz 

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej 

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position