Aktualnosci

Niedziela Słowa Bożego Ogłoszenia: 24.01.2021

1.Nowe wytyczne Kurii Diecezjalnej w Mainz z dnia 22.01.2021 – pomimo przedłużenia znaczących ograniczeń w przestrzeni publicznej – zezwalają na sprawowanie nabożeństw, jednak z zachowaniem dość rygorystycznych przepisów. Stąd też istnieje konieczność uprzedniego telefonicznego zgłoszenia w biurze parafialnym na konkretną Mszę św. Zgłoszeń prosimy dokonywać w biurze parafialnym w godzinach urzędowania pod numerem: 06131/234816. Tylko osoby zapisane na listę mogą wziąć udział we Mszy św.

2. Porządek Mszy św. w niedziele:

Mainz:
kościół St. Emmeran, godz. 7.30
kościół St. Emmeran, godz. 9.00
kościół St. Ignaz, godz. 11.30

Worms:  
kościół Liebfrauen, godz. 16.00   

3. Porządek Mszy św. w tygodniu:

Mainz:
piątek – kaplica św. Rocha, godz. 18.00
sobota – kościół St. Ignaz, godz. 17.00 (Msza św. z niedzieli)

4. Oczywistym jest, że ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, znaczna liczba naszych parafian nie będzie mogła wziąć udziału we Mszy św. Dlatego przypominamy, że na terenie diecezji Mainz wciąż aktualna jest dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Z udziału we Mszy św. powinny zrezygnować osoby z chorobami układu oddechowego i gorączką. Zachęcamy także, aby w domu pozostały osoby z grup tzw. podwyższonego ryzyka oraz wszyscy ci, którzy nie czują się pewnie i boją się zarażenia.

5. Wszystkich pozostających w domu zachęcamy, jak do tej pory, do śledzenia transmisji telewizyjnych, internetowych lub radiowych.

6. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji. Składka wyniosła: 1.000,- euro i przez wspólnotę chorwacką została przekazana na tamtejszy Caritas. Bóg zapłać za hojność serca!

7. Godziny otwarcia biura parafialnego: poniedziałek w godz. 16.00-18.00 oraz wtorek w godz. 9.00-12.00.

***

Przepisy dotyczące uczestnictwa we Mszy św.:

 • ograniczona liczba uczestniczących (w zależności od kościoła)
 • uprzednie telefoniczne zgłoszenie się na listę w biurze parafialnym
 • osoby z symptomami chorób układu oddechowego lub mające gorączkę nie mogą brać udziału we Mszy św.
 • obowiązek noszenia maseczek lub z filtrem (ffp2) (nie wystarczą materiałowe!)
 • dezynfekcja rąk przy wejściu do kościoła
 • zachowywanie odległości 1,5 metra między wiernymi, zarówno podczas wchodzenia, wychodzenia, jak i samego uczestnictwa w nabożeństwie (przepis ten nie dotyczy rodzin)
 • zakaz wykonywania śpiewów wspólnotowych
 • znak pokoju przekazujemy przez skinienie głowy
 • w czasie Mszy św. Komunia św. udzielana jest tylko na rękę
 • do Komunii podchodzimy pojedynczo, z zachowaniem odstępów, orientując się na wyznaczone na posadzce znaki
 • zakazane jest gromadzenie się w okolicach kościoła przed i po nabożeństwach

***

Worms: ze względu na zaostrzone przepisy prosimy, aby osoby spoza Worms do końca stycznia korzystały z dyspensy i nie przyjeżdżały w niedziele na Msze św. do Liebfrauenkirche.

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position