Aktualnosci

Msze św. z udziałem wiernych w naszej parafii możliwe od niedzieli 10 maja br.

Po półtoramiesięcznym okresie zakazów, z początkiem maja w diecezji Mainz staje się znów możliwe sprawowanie Mszy św. i nabożeństw z udziałem wiernych. Wikariusz generalny ks. bp Bentz wyraźnie zaleca, aby następowało to stopniowo od dnia 4 maja. Niestety nie jest to jeszcze powrót do „normalności” z czasu przed epidemią i trzeba się dalej liczyć z wieloma ograniczeniami. Ponadto konieczne jest dostosowanie szczegółowych przepisów kościelnych i landowych do naszej konkretnej sytuacji, tak aby zapewni

ochronę zdrowia wiernym uczestniczącym w liturgii. Dodatkową trudność sprawia fakt, że Msze św. sprawujemy w różnych kościołach. Stąd też w naszej parafii realną datą na ponowne sprawowanie Mszy św. z udziałem wiernych jest niedziela 10 maja. Bliższe informacje na ten temat, łącznie ze szczegółowymi przepisami, regulacjami i zaleceniami, zostaną podane w najbliższym czasie.

Wciąż aktualna jest dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Oczywiście zachęcamy, jak do tej pory, do śledzenia transmisji telewizyjnych, internetowych lub radiowych (więcej na stronie: https://episkopat.pl/msze-swiete-transmisje).

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position