Aktualnosci

Zaproszenie do modlitwy

Zaproszenie do modlitwy

Z papieżem Franciszkiem

Chcemy odpowiedzieć na pandemię wirusa pandemią modlitwy, współczucia, czułości”. – Tymi słowami papież zachęcił do włączenia się za pośrednictwem mediów w modlitwę, której będzie przewodniczył w piątek 27 marca o godz. 18.00. Papież poprowadzi modlitwę na dziedzińcu Bazyliki św. Piotra, przy pustym placu. Będzie to wspólne słuchanie Słowa Bożego, wznoszenie wspólnych błagań, adoracja Najświętszego Sakramentu, którym na koniec Papież udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi.

W diecezji Mainz

Bicie dzwonów wzywa zwykle wiernych na Mszę św., nabożeństwo lub do modlitwy Anioł Pański, obecnie w dobie epidemii zaprasza do ekumenicznej wspólnoty modlitewnej. Wspólną inicjatywą diecezji Mainz, diecezji Limburg oraz Kościoła ewangelickiego w Hesji i Nassau jest zaproszenie do codziennej ekumenicznej modlitwy przy biciu dzwonów o godz. 19.30. Chodzi o dający się słyszeć znak chrześcijańskiej wspólnoty, wzajemnego pocieszenia i wsparcia w okresie ograniczenia wzajemnych kontaktów.

Codziennie wieczorem o tejże godzinie dzwony będą nas zapraszały do zapalenia i ustawienia w oknach swoich domów świecy oraz do wspólnej modlitwy. Może to być Ojcze naszAnioł Pański lub inna modlitwa w intencji ustania epidemii, osób chorych, służb medycznych i sanitarnych oraz za zmarłych i ich rodziny.

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

Do włączenia się do tej modlitewnej wspólnoty zachęca bp pomocniczy Udo Bentz.https://bistummainz.de/portal/nachrichten/a-media/Martinslaeuten-Gebetsinitiative-im-Bistum-Mainz/

Ponadto w Mainz w każdą niedzielę, o godz. 10.00, przez 15 min zabrzmią dzwony kościołów. Najpierw będzie to okazja do podkreślenia „dnia Pańskiego”. Następnie – w tym szczególnym okresie, kiedy udział we Mszy św. nie jest możliwy – będzie to wyraz duchowej łączności oraz zaproszenie do modlitwy we własnych domach i rodzinach.

Chciejmy skorzystać z tych zaproszeń!

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position