Sakramenty święte, a dokładniej Sakramenty Nowego Prawa to ustanowione przez Jezusa Chrystusa widzialne znaki niewidzialnej Łaski Bożej. Sakramenty skierowane są do żywych i wierzących.

W Kościele Katolickim mamy siedem takich sakramentów. Są to:

  • Chrzest,
  • Pokuta (sakrament pokuty i pojednania – spowiedź),
  • Eucharystia (Komunia św.),
  • Bierzmowanie,
  • Kapłaństwo,
  • Małżeństwo,
  • Namaszczenie Chorych,
Sakramenty dzielimy przede wszystkim na takie, które przyjąć możemy tylko raz w życiu, czyli niepowtarzalne (Chrzest, Bierzmowanie, Kapłaństwo) oraz powtarzalne, które przyjmujemy wiele razy – Eucharystia, Pokuta, Namaszczenie Chorych, warunkowo Małżeństwo (ponowne małżeństwo zawrzeć może tylko wdowiec lub wdowa).
Chrzest i Bierzmowanie to sakramenty tzw. inicjacji chrześcijańskiej. Związane są z narodzinami oraz wejściem w okres dojrzałości – także religijnej – gdy młoda osoba staje się całkowicie świadoma własnych wyborów. Eucharystia to znak pożywienia i wspólnoty z Kościołem i Bogiem. Namaszczenie Chorych i Pokuta to tzw. sakramenty uzdrowienia – gładzą grzechy, uzdrawiają ludzką duszę a w niektórych przypadkach pomagają uzdrowić także ciało. Małżeństwo i Kapłaństwo są sakramentami komunii i posłania wiernych – dzięki nim trwa i umacnia się święta wspólnota jaką jest Kościół.
Sakramenty obejmują każdy ważny moment w życiu chrześcijanina. Łaska Boża przekazana człowiekowi w poszczególnych etapach życia wzmacnia nas, ułatwia podejmowanie dobrych moralnie decyzji i sprawia, że czujemy obecność Boga każdego dnia. Przyjmując Łaskę Bożą, łączymy się z Chrystusem i dążymy ku zbawieniu.