Aktualnosci

Ogłoszenia na V Niedzielę Wielkiego Postu

Drodzy Parafianie!

  1. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy już o tym, że decyzja o odwołaniu publicznych Mszy św. i nabożeństw w diecezji Mainz została przedłużona do 19.04.2020, z ewentualną możliwością przeciągnięcia tego terminu.Dotyczy to zatem także Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy bez żadnych wyjątków. Wiemy wszyscy, że te szczególne dni stanowią punkt centralny całego roku liturgicznego. Nam wszystkim trudno jest sobie wyobrazić świętowanie tych wielkich dni bez możliwości skorzystania z sakramentu spowiedzi, bez udziału w nabożeństwach, uczestniczenia we Mszy św., bez Komunii św. Tym większym wyzwaniem będzie dla nas owocne przeżycie tego czasu w domach, w atmosferze modlitwy osobistej i rodzinnej, w duchowej łączności z bliskimi, parafią, duszpasterzami, całym Kościołem. Zaplanowane na Wielki Tydzień Msze św. i nabożeństwa będą przez nas, duszpasterzy – zgodnie z wydanymi zarządzeniami bez obecności wiernych i przy zamkniętych drzwiach – w kościele St. Emmeran w wyznaczonych godzinach sprawowane. Będzie to okazja, aby łączyć się duchowo we wspólnej modlitwie. W najbliższym czasie przekażemy propozycje domowych liturgii na Niedzielę Palmową, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Wielkanoc.
  2.  Warto tutaj raz jeszcze przypomnieć, że fizyczna niemożliwość uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej lub świątecznej sprawia, że nie zaciągamy grzechu ciężkiego. Oczywiście, jak najbardziej zachęcamy do oglądania transmisji Mszy św. i nabożeństw w telewizji lub w Internecie, czy też słuchania w radio. Korzystajmy także w tym czasie często z praktyki tzw. Komunii św. duchowej.
  3. Przepisy kurialne w tej sytuacji wyraźnie też wskazują na niemożliwość zorganizowania spowiedzi świętej wielkanocnej w formie takiej, jaka praktykowana jest w zwyczajnych warunkach. Istnieje co najwyżej możliwość spowiedzi indywidualnej po uprzednim uzgodnieniu terminu i zachowaniu odpowiednich środków ostrożności. Wzbudzajmy sobie w tym okresie częściej akty żalu, przepraszając Miłosiernego Boga za popełnione grzechy. Ta nadzwyczajna sytuacja zachęca do przypomnienia sobie i praktykowania także aktu żalu doskonałego. Gdy sytuacja się unormuje, zaproponujemy więcej – niż dotychczas – okazji do spowiedzi świętej. W sytuacji prawdziwej konieczności (zagrożenie życia) jesteśmy gotowi udzielać Sakramentu Namaszczenia Chorych czy Wiatyku (Komunia święta na drogę do wieczności), ale należy to wcześniej uzgodnić z lekarzem prowadzącym lub szpitalem.
  4. Biuro parafialne jest czynne według stałego porządku, tzn.: w poniedziałek i czwartek w godz. 16.00-18.00 oraz we wtorek i piątek w godz. 9.00-12.00. Prosimy jednak ograniczyć się do kontaktu telefonicznego (poza godzinami otwarcia można nagrać informację) lub mailowegoOsobiste stawienie się w biurze jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkachpo uprzednim ustaleniu terminu.
  5. W środę rozpoczyna się miesiąc kwiecień – intencja modlitewna na ten miesiąc brzmi: „Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie”. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa.
  6. Wspólną inicjatywą diecezji Mainz, diecezji Limburg oraz Kościoła ewangelickiego w Hesji i Nassau w czasie epidemii jest zaproszenie do codziennej wieczornej modlitwy przy biciu dzwonów o godz. 19.30. Ponadto w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 12.00 zabrzmią dzwony jako wyraz duchowej łączności oraz zaproszenie do modlitwy we własnych domach i rodzinach.

Trwając w modlitewnej łączności polecamy Was i Wasze sprawy w codziennej Mszy św. i życzymy zdrowia, ufności oraz Bożego błogosławieństwa

ks. Bogusław Ostafin i ks. Tomasz Słowik

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position