Aktualnosci

List biskupa Kohlgrafa

Drodzy Księża, Duszpasterze, Siostry i Bracia!

Gdy w I Niedzielę Wielkiego Postu dotarł do Was mój List pasterski, nikt nie mógł przypuszczać, jak będą wyglądały następne tygodnie i miesiące. Wiele osób zachorowało, niemało jest i takich, którzy walczą o życie. W zaistniałej sytuacji wiele naszych praw zostało poważnie ograniczonych. Musimy zrezygnować z kontaktów i spotkań, aby siebie nawzajem chronić i spowolnić rozprzestrzenianie się korona-wirusa SARC-CoV-2.

Restrykcjami dotknięte są także nasze nabożeństwa: aż do czasu po Wielkanocy nie będziemy mogli publicznie – jako lokalne wspólnoty – sprawować nabożeństw. Uświadamiamy sobie, że jest to jedna z najcięższych sytuacji, w jakiej my jako Kościół możemy się znaleźć: niemożliwość wspólnotowego celebrowania nabożeństw, a szczególnie Eucharystii, dotyka samego sedna naszej wiary. Dziękuję wszystkim, którzy ten konieczny krok ze zrozumieniem i kreatywnością podzielają. Mogę stwierdzić, że wielu ludzi pomimo lęku i zatroskania prowadzi w swoich rodzinach i domowych wspólnotach, a także w pojedynkę intensywne życie modlitewne. Wielu angażuje się we wspólną inicjatywę modlitewną naszej diecezji, diecezji Limburg i Kościoła ewangelickiego, aby przy wieczornym biciu dzwonów zapalić świecę i odmówić jakąś modlitwę. To pokazuje, że szczególnie w tej sytuacji kryzysowej postrzegamy się jako wspólnota modlitewna. Przy okazji musimy tylko unikać wszelkich form, z którymi mogłoby być związane niebezpieczeństwo zakażenia innych.

Proszę Was o ogromne wyczulenie w zaistniałej sytuacji. Obostrzenia dotykają ze szczególną ostrością tych spośród Was, którzy mieli w planie świętowanie ślubu, chrztu, I Komunii św. lub bierzmowania i zostali obecnie zmuszeni do zmiany swoich planów. Dobrze rozumiem, że wiele z Was jest z tego względu zawiedzionych. Jak surowe są obecne obostrzenia doświadczają z pewnością ci, którzy w tym czasie stracili kochaną osobę. Pożegnanie naszych zmarłych jest możliwe tylko z zachowaniem surowych zarządzeń. Dla pogrążonych w żałobie jest to bardzo bolesne. Trudno teraz przewidzieć, jakie konsekwencje dla niektórych ludzi będą miały te dotychczas niespotykane doświadczenia. 

Również dla mnie jako biskupa doświadczenia ostatnich tygodni są trudne do zniesienia. Martwię się bardzo o osoby starsze, chore i samotne. Proszę wszystkich o wyostrzone spojrzenie na tych, którzy obecnie w wyjątkowy sposób zdani są na kontakty i pomoc. Myślę przede wszystkim o ludziach starszych, którzy nie korzystają z mediów cyfrowych i przez to są wyłączeni z możliwości informacyjnych i komunikacyjnych Internetu oraz portali społecznościowych. Proszę Was, drodzy duszpasterze, o szczególne podejście do tych osób i pragnę poddać konkretną propozycję: prawdopodobnie znacie wśród regularnie uczęszczających na nabożeństwa osoby starsze, mieszkające samotnie i mające niewiele kontaktów. Proszę, zadzwońcie teraz do tych ludzi! Taką inicjatywą można dać sygnał bliskości i troski. Być może znajdą się wolontariusze, którzy w dniach przed Wielkanocą będą gotowi do podjęcia tego rodzaju „telefonicznych odwiedzin” starszych członków parafii.

Przy wszystkich trudnościach żywię nadzieję, że pandemia umocni nasze poczucie wspólnoty. Potrzebujemy siebie nawzajem. Żyjemy w poczuciu bycia respektowanym przez innych, a inni w poczuciu, że ja rezygnuję ze swoich własnych potrzeb, jeśli zachodzi taka konieczność. Są to procesy, które mogą w pozytywny sposób zmienić nasze społeczeństwo. Zachęcam wszystkich, którzy zdani są na pomoc i wsparcie, aby skorzystali z naszych duszpasterskich propozycji.

Zbliżamy się do świętych dni Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Nabożeństwa w katedrze będą sprawowane skromnie, a ich celebracja będzie transmitowana. Wiele z naszych wspólnot uczyni to podobnie. W Mszach św. i nabożeństwach można uczestniczyć także przy pomocy transmisji telewizyjnych, radiowych lub w Internecie. Prócz tego zachęcam do celebrowania w rodzinach liturgii domowych oraz do wspólnej modlitwy. Proszę, abyście korzystali z możliwości, jakie dają media cyfrowe, aby się wzajemnie duchowo pokrzepić. Kto jest sam, może w ten sposób doświadczyć wspólnoty, która umacnia i pociesza. Także osobista modlitwa jest zawsze osadzona w wielkiej modlitwie Kościoła. W czasie kwarantanny sam doświadczyłem, jakim umocnieniem w codzienności jest stały rytm modlitewny.

Życzę wszystkim doświadczenia, że nie jesteśmy sami. Jesteśmy „przez dobrą moc Twą, Panie, otoczeni” („von guten Mächten treu und still umgeben”), jak z wiarą wyznał to ewangelicki teolog Dietrich Bonhoeffer – w samotności swojej więziennej celi.

Nie chcę zaniedbać podziękowania tym, którzy tutaj w Mainz pomogli w podejmowaniu właściwych decyzji w reakcji na sytuację kryzysową, często w bardzo zdecydowanych krokach. Szczególnie biskup pomocniczy dr Udo Bentz wraz ze sztabem kryzysowym podjęli się tego zadania w sposób zasługujący na uznanie. Dziękuję ponadto wszystkim księżom, duszpasterzom, współpracownikom, którzy intensywnie zabiegają o to, by być blisko powierzonych im ludzi i przy tej okazji wykazują wiele kreatywności.

Mój wzrok kieruję także poza przestrzeń kościelną: wielka wdzięczność należy się wszystkim, którzy podejmując często osobiste ryzyko zabiegają o to, byśmy byli dobrze zaopatrzeni: pracującym w służbach medycznych, w sklepach, które pozostają otwarte, w środkach komunikacji, w miejskich przedsiębiorstwach i na wielu innych miejscach. Dziękujemy im z całego serca.

Drodzy Siostry i Bracia, pragnę Was zachęcić do tego, byście nadchodzące tygodnie dla siebie duchowo zagospodarowali. Ponawiam raz jeszcze moje zaproszenie, aby znaleźć czas na osobistą modlitwę, lekturę Pisma św., wspólne śpiewanie pieśni w rodzinie.

Wszystkim Wam życzę zdrowia, chorym wyzdrowienia, siły i nadziei. Ponad tym wszystkim niech będzie Boże błogosławieństwo, które nam towarzyszy w chwilach dobrych i trudnych.

Na nadchodzące dni Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy życzę Wam światła od ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana.

Wasz

+ Peter Kohlgraf

Biskup Mainz

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position